Lege informazioa

www.enpresabidea.eus​​​​​​​ (“Webgunea”) webgunearen jabea EnpresaBIDEA, S.L. sozietatea da (“EnpresaBIDEA”). Honako hauek dira sozietatearen identifikazio datuak:

Helbidea: Miramon pasealekua, Tandem Eraikina-170, 20014 Donostia (Gipuzkoa)

I.F.Z.: B09692104

Posta elektronikoa: info@enpresabidea.eus

Erregistro-datuak:


20221155 eskritura zenbakia izenpetu egin da bi mila eta hogeita biko otsailaren hogeita bian, 3037 liburukian, 48. orrialdean, 1. inskripzioan, EnpresaBIDEA, SL entitatearen SS-44533 orrialdearekin. Berau ADANEZ GARCÍA, GUADALUPE MARÍA INMACULADA notarioak bi mila eta hogeita biko otsailaren batean balioztatu zuen, bi mila eta hogeita biko otsailaren bederatzian aurkeztu zelarik 1/202211.174,0 sarrera-zenbakiarekin, 80. egunkarian, 764. eserlekuan.

Webgunera sarbidea​​​​​​​

Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokor hauek Webgunearen sarbidea eta erabilera arautzen dute, eta haien helburua da EnpresaBIDEAri, bere zerbitzuei eta/edo bere jarduerari buruzko informazioa ematea erabiltzaileari.

Erabiltzaileak Webgunean sartu eta hura erabiltzeko, Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokorrak onartu behar ditu, baita Webgunearen Pribatutasun eta Cookie Politika ere.

Webgunea erabiltzeko, erabiltzaileak arreta handiz irakurri behar ditu Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokorrak, baita Pribatutasun eta Cookie Politika​​​​​​​ ere, noiznahi egokitu eta/edo aldatu baitaitezke. Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokorrak onartzen ez baditu, erabiltzaileari eskatzen zaio ez dezala erabili ez Webgunea ez haren edukia.

Webgunearen erabilera eta funtzionamendua

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Webgunea arduraz erabiltzeko, baita bere zerbitzu eta/edo jarduerei buruzko informazioa ere. Horretarako, erabat errespetatuko ditu bai aplikatu beharreko araudia, bai Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokorrak, eta, hala badagokio, EnpresaBIDEAk Webgunean horretarako ezartzen dituen gainerako baldintzak ere.

Ondorioz, erabiltzaileak hitzematen du ez duela iruzkinik egingo eta/edo edukirik partekatuko, ez norberarenak, ez besteenak, baldin eta: (i) ez-zilegiak, erasotzaileak, pornografikoak, arrazistak eta/edo iraingarriak badira; eta/edo (ii) desegokiak badira EnpresaBIDEAren jarduerari eta zerbitzuei dagokienez.

Era berean, erabiltzaileak agintzen du ez duela inolako ekintzarik egingo Webgunea hondatu, baliogabetu eta/edo gainkargatzeko, edo, beste edozein modutan ere, Webgunearen erabilera eta funtzionamendua eragozteko.

Erabiltzaileari jakinarazi nahi zaio Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokorrak, Pribatutasun eta Cookie Politika​​​​​​​, edo Webgunean jasotako beste edozein baldintza betetzen ez badu, EnpresaBIDEAk bere sarbidea mugatu, eten edo debekatzeko eskubidea duela, EnpresaBIDEAk erabakita edo hirugarrenek eskatuta, eta eskubide hori betetzeko beharrezkoa den edozein neurri tekniko hartuko duela.

EnpresaBIDEAk bere esku dagoen guztia egiten du Webguneak ongi funtziona dezan, akatsak saihestuz edo, hala badagokio, konponduz, eta Webguneko edukiak behar bezala eguneratuz. Hala ere, EnpresaBIDEAk ez du bermatzen Webgunean sartzeko etengabeko prestasunik, ezta edukietan akatsik izango ez denik, eta eduki horiek behar bezala eguneratuko direnik ere.

Erantzukizuna

Bai Webgunean sartzeko, bai Webguneko edozein informazio edo mekanismo erabiltzeko, erabiltzaileak izango du erabateko erantzukizuna.

Erabiltzaileek edo kolaboratzaileek Webguneko edozein ataletan egindako iruzkinak beren erantzukizuna izango dira soilik.

EnpresaBIDEAk ez du bere gain hartuko, zuzenean edo zeharka, Webgunean dagoen informazioa eskuratzearen edo erabiltzearen ondorioz sor daitekeen edozein kalteren erantzukizuna, eta, bereziki, EnpresaBIDEAren parte ez den hirugarrenei buruzko informazioarena, eta mugatu gabe, sistema informatikoetan edo birus eta/edo eraso informatikoak sartzearen ondorioz gertatutakoena. Halaber, ez du erantzukizunik izango erabiltzaileek izan ditzaketen kalteen gainean, ez Webgunearen erabilera desegokiagatik, ez Interneten eta/edo komunikazioen eten edo arazoengatik.

Horrez gain, EnpresaBIDEAk ez du bere gain hartuko Webgunearen sarbidearen eta erabileraren ondorioz erabiltzailearen softwarean eta/edo hardwarean sor daitezkeen kalteak.

Erabiltzailea izango da EnpresaBIDEAk jasan ditzakeen mota guztietako kalte eta galeren erantzule, baldin eta ez baditu betetzen Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokorrak, Webgunean aurreikusitako gainerako baldintzak eta/edo unean-unean aplikatzekoa den legedian ezartzen zaizkion betebeharrak.

Esteken inguruko politika

a) Webgunera bidaltzen duten estekak

Webgunera bidaltzen duen esteka bat web orriren batean ("Web orri lotzailea") sartzeko asmoa duten hirugarrenek indarrean dagoen legedia bete beharko dute, eta ezingo dute, inola ere, eduki propiorik edo hirugarrenenak ostatatu, baldin eta: (i) legez kontrakoak, kaltegarriak, indarkeriazkoak, arrazistak, iraingarriak eta abar badira; eta/edo (ii) ez badira egokiak EnpresaBIDEAren jarduerari eta zerbitzuei dagokienez.

Hirugarrenek estekak partekatzeak ez du esan nahi, inola ere, EnpresaBIDEAk Web orri lotzaileko edukia eta/edo zerbitzuak babestu, sustatu, bermatu, gainbegiratu eta/edo gomendatzen dituenik, ezta edukiaren erantzule denik ere.

Arestian aipatutako punturen bat betetzen ez bada, Web orri lotzaileak berehala kendu beharko du Webgunera bidaltzen duen esteka.

b) Estekak beste web orrietara

Webgunean hainbat esteka sar daitezke, erabiltzaileak beste web orri batzuetan sartzeko aukera izan dezan ("Lotutako web orriak").

Lotutako web orri izateak ez du esan nahi, inola ere, EnpresaBIDEA web horri horretan jasotako adierazpen, eduki eta/edo zerbitzuekin ados dagoenik edo identifikatzen denik, ezta horiek gomendatu edo sustatzen dituenik ere. Ondorioz, EnpresaBIDEA ez da Lotutako web orrien edukiaren eta bestelako baldintzen erantzule egiten, eta erabiltzaileak bakarrik du haiek egiaztatu eta onartzeko ardura, sartzen eta erabiltzen dituen bakoitzean.

Jabetza industriala eta intelektuala

EnpresaBIDEA edo hari lotutako lizentziadunen jabetzakoak dira diseinuen, datu-baseen eta azpiko ordenagailu-programen (iturburu-kodeak barne) gaineko jabetza intelektualeko eskubide guztiak, baita Webgunea osatzen duten elementu guztiak (testuak, grafikoak, argazkiak, bideoak, soinu-grabazioak, kolore-konbinazioak, etab.) ["Edukiak"], egitura, hautaketa eta ordena ere. Era berean, Webgunean sartutako zeinu bereizgarriak (marka eta izen komertzialak) ere EnpresaBIDEA edo hari lotutako lizentziadunen jabetzakoak dira.

Erabiltzaileak Webgunea erabiltzeak ez du esan nahi Webgunearen eta Edukien gaineko jabetza intelektual eta/edo industrialeko eskubiderik duenik.

Erabiltzaileak berariaz debekatuta dauka EnpresaBIDEAren Webgunea, Edukia eta/edo zeinu bereizgarriak kopiatzea, eraldatzea, banatzea, jendaurrean komunikatzea, eskuragarri jartzea eta/edo beste edozein hedapen-modu erabiltzea, baldin eta ez badaude berariaz baimenduta.

Edukiak baimenik gabe erabiltzeak eta EnpresaBIDEAren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei kalteak eragiteak ekar dezakete legez dagozkien ekintzak gauzatzea, baita, bidezkoa bada, horien ondoriozko erantzukizunak ere.

Deuzestatzea

Sartzeko eta Erabiltzeko Baldintza Orokorren edozein klausula baliogabetzat edo ez-eraginkortzat jotzen bada, izan osorik edo zati batean, baliogabetasunak edo eraginkortasunik ezak xedapen horri edo baliogabetzat edo ez-eraginkortzat jotzen den zatiari baino ez dio eragingo. Gainerako klausulak indarrean izango dira, eta salbuespeneko xedapena jaso ez dela ulertuko da. Kasu horietan, Sartzeko eta Erabiltzeko Baldintza Orokorrek ez dute baliorik izango soilik xedapen baliogabeari edo ez-eraginkorrari dagokionez; bestela esanda, beste alderdi edo xedapen bat ere ez da deuzestatuko, baliogabetuko, kaltetuko edo eraginik gabe geratuko, salbu eta funtsezkoa bada eta Sartzeko eta Erabiltzeko Baldintza Orokorrei modu integralean eragin behar badie.

Aplikaturiko legedia​​​​​​​

Sarbide eta Erabilera Baldintza Orokorrak Espainiako legediaren arabera arautu eta interpretatuko dira.

Eguneratze data: 2014ko azaroa