Bigarren erabilera jokoan

Guztiok ondo dakigu aurrerapen teknologikoek eraldaketak sortzeko gaitasuna, neurri handi batean, teknologiarekin zerikusirik ez duten faktoreen menpe dagoela. Gure egunerokotasunean, teknologia bat erabiliz eraginkorragoak izan daitezkeen enpresa-sektoreen adibide asko ditugu. Kasu askotan berrikuntza atzerapen horiek aldaketa adopzioaren kultura-oztopoetatik datoz. Beste batzuetan ez da kultura, eta bai hori eragozten duten araudiak. Kulturan edo araudian dauden oztopoez gain, beste oztopo ugari daude: aurreko inbertsioen amortizazioa, aldaketen jasangarritasuna, trantsizioen arriskua, etab. Azken finean, eskura eta erabilgarriak diren teknologiak ez erabiltzea eztabaida sortzen duen fenomenoa da.

Osasungintzak teknologia berri asko erabiltzen du. Bioteknologian oinarritutako medikuntza pertsonalizatua gaixotasunen tratamendua eta prebentzioa eraldatzen ari da. Genomikako eta biologia molekularreko aurrerapenei esker, profesionalak pertsona bakoitzaren genetikarekin eta bizimoduarekin bat datozen tratamenduak diseinatzen has daitezke. Horrek botikak eta terapiak pertsonalizatu egin daitezkeela esan nahi du, eraginkorragoak izateko eta albo-ondorio gutxiago izateko. Osasungintzaren iraultza hasi besterik ez da egin, teknologia asko baitira osasunaren etorkizunerako eta medikuntza pertsonalizaturako erabakigarriak. Horietako bat (eta inondik inora garrantzitsuena) adimen artifiziala da.

Orain dela gutxi EnpresaBIDEAn AAk osasungintzan duen potentziala aipatu da, eta ez dut kontrakorik esango. Mar Mendibe eta Alex Rayón ezagutzen eta estimatzen ditudan profesionalak dira, eta eurek esandakoarekin ados. Baina, behingoz, tekno-baikortasunetik ihes egingo dut: AAren iraultza osasungintzan? Ez dut gertu ikusten. Datu barik AArik ez. Osasun-datuak eskuratzeko baldintza etiko eta legalak daude, eta horrek gaur egun asko murrizten du AA iraultzailea eskala handian sortzeko ahalmena. Oztopoak ez daude teknologietan edo eredu ekonomikoetan, beste sektore batzuetan gertatzen den bezala. Kasu honetan, osasun-sistemetan (publikoak zein pribatuak) jatorria duten datuen erabilera masiboa azkartzeko zerbait sortu behar da, dagoeneko ohizko ditugun printzipio etiko eta legalak inoiz urratu gabe noski.

Berri ona? Aldaketa laster has daitekeela, “Europako Osasun Datuen Esparrua” edo, besterik gabe, “EHDS” delakoari esker. EHDS Bruselan negoziatzen ari den osasun-ekosistema bat izango da, arau, estandar, azpiegiturak eta gobernantza-esparru batek osatua. Helburua norbanakoak ahalduntzea da, sarbide digitalaren bidez eta osasun datu pertsonal elektronikoak kontrolatuz, Euskal Herri osoan, banantzen gaituzten bi estatuetan eta EB osoan.

EHDSren funtsezko alderdi bat datuen “bigarren erabilera” izango da. Bigarren erabilera hori osasunari buruzko datuak ikerketa- eta berrikuntza-helburuetarako erabiltzeari dagokio, osasunari aplikatutako AA balioesteko. Bestela esanda, helburu baterako (“lehen erabilera”) hasieran bildutako datuak beste helburu baterako erabiliko dira gero, bigarren erabilera positibo baterako, ikerkuntzarako.

Osasunari buruzko datuak legalki eta babes etikoak mantenduz bigarren mailan erabiltzeak ahalmen handia izango du osasun-sistemak hobetzeko. Osasun-sistemak iraunkorragoak izatea, gaixoari ematen zaion arreta hobetzea eta gaixotasunak lehenago diagnostikatzeko, modu eraginkorragoan tratatzeko edo, are, prebenitzeko dugun gaitasuna aldatzea.

Gainera, osasunari buruzko datuak bigarren mailan erabiliz gero, arreta klinikoaren nahiz ikerketa medikoaren kalitatea, ekitatea eta eraginkortasuna hobetu ahal izango dira. Adibidez, ikertzaileok datuak eskuratzeko aukera zuzenagoa izango dugu, konfiantza- eta segurtasun-esparru baten barruan. Kalitate handiko datu-kopuru handiagoak eskuratu ahal izango ditugu, eta datuak modu eraginkorragoan eskuratu ahal izango ditugu.

EHDSri buruzko etorkizuneko eztabaidaren ardatza, neurri handi batean, borondatezko bazterketaren mekanismoa da (“opt-in”- “opt-out”). 2023ko ekainean, pazienteen Europako 32 erakundek, mediku-elkarteek, ikerketa-erakundeek, datu-lankidetzek eta industria-elkarteek adierazpen bateratu bat argitaratu zuten, etorkizunean EHDS izango den borondatezko bazterketa-mekanismo baterako gomendio espezifikoei buruz dituzten ikuspegiak partekatzeko. Hitz gutxitan:

Opt-in: Erabiltzaileek beren datuak bildu, erabili edo partekatzeko baimen esplizitua eman behar duten adostasun-ikuspegia. Bestela esanda, erabiltzaileek baiezko ekintza bat egin behar dute, adibidez, lauki bat markatu, beren datuak nolabait erabiltzea onartzen dutela adierazteko. Ekintzarik egiten ez bada, erabiltzaileak ez du baimenik ematen.

Opt-out: Adostasunaren ikuspegia, erabiltzaileek baimena ematen dute kontrakoa adierazten ez badute. Bestela esanda, erabiltzaileen datuak bildu, erabili edo partekatu egin daitezke, non eta erabiltzaileak ez duen parte ez hartzeko ekintza berariazkorik egiten, adibidez, lauki bat desmarkatu.

Erakunde horiek iritzi bera agertu zuten: osasun-datuak baliabide preziatu eta berriztagarriak dira, arreta klinikorako erabakiak hartzea bultza dezaketenak, bizitzak salbatzen dituzten berrikuntzak eskaini eta XXI. mendean osasun-sistemak indartu ditzaketenak. Hala ere, kezka adierazi zuten, EHDSn hasiera-hasieratik datu-multzo bat eratzeko benetako arriskuagatik, eta horrek ikerketaren bigarren mailako helburuetarako balio nagusia murriztuko luke, borondatezko bazterketa-mekanismo bat onartzen bada. Horregatik, “opt-out” mekanismoa estatu kide guztietan aplikatzeko eskatu zen, aldizka monitorizatuta eta irismen mugatu, argi eta gardenarekin.

Europako osasungintza eta ikerketa hobetzeko urrats garrantzitsua izango da EHDS, eta euskal osasungintzako aktoreak aktiboki jarraitzen dute Bruselan orain negoziatzen ari den araudia. Hala ere, bere inplementazioa eta garapena kontu handiz jarraitu beharko dira, pazienteen eskubideak errespetatzen direla eta osasun-datuen potentziala maximizatzen dela bermatzeko. Oreka konplexua eta polemikoa da. Zuk zer nahiago duzu, opt-in edo opt-out zure osasun-datuekin ikertzeko? Nik argi daukat: AA-k osasunaren ikerketan eragin positiboa izatea nahi badugu, opt-out. Bestela, AA sektore asko aldatzen ari dela ikusiko dugu, gure osasuna izan ezik. Gu guztion osasuna jokoan.

Gaurko nabarmenduak
irakurrienaK